Gwasanaethau Addysgol
Gwasanaethau Addysgol yng Ngogledd Orllewin Cymru Educational Services in North West Wales
Gwasanaethau Addysgol yng Ngogledd Orllewin CymruEducational Services in North West Wales

Newyddion / News

Mae Ffion Bastable, sy'n wyth mlwydd oed, wedi cyhoeddi ei llyfr cyntaf, 'Santa's Windy Day'. Meddai Ffion, "Mi wnes i fwynhau ysgrifennu'r llyfr ac rwy'n edrych ymlaen at ysgrifennu'r un nesaf!"

 

Gellir archebu llyfr Ffion yma:

https://bit.ly/36kjXYt

 

Eight-year-old Ffion Bastable has published her first book, 'Santa's Windy Day'. Ffion commented, "I enjoyed writing the book and I'm looking forward to writing the next one!"

 

Ffion's book may be ordered here:
https://bit.ly/36kjXYt

 

Uncorn / Unicorn

Angharad wedi cwblhau ‘Lliwen’ yr uncorn yn dilyn hyfforddiant mewn gwnïo a gwaith llaw yn ein stiwdio.

 

Angharad displays ‘Lliwen’, the unicorn she created following sewing and handcraft training at our studio.

 

Cysylltwch â ni

Os oes gennych unrhyw ymholiad, cysylltwch â ni:

 

075 0202 0606

 

Neu defnyddiwch y ffurflen cyswllt.

 

Contact us

If you have any queries, please contact us:

 

075 0202 0606

 

Or use our contact form.

Get social with us.

Print | Sitemap
© Emyr Parri 2019