Gwasanaethau Addysgol
Gwasanaethau Addysgol yng Ngogledd Orllewin Cymru Educational Services in North West Wales
Gwasanaethau Addysgol yng Ngogledd Orllewin CymruEducational Services in North West Wales

Cyrsiau Adolygu TGAU

Bydd ein cyrsiau adolygu ar gyfer arholiadau TGAU yn cael eu cynnal trwy'r flwyddyn yng Ngogledd Orllewin Cymru.

 

Ar hyn o bryd cynigir cyrsiau mewn Mathemateg a Gwyddoniaeth.

 

Os dymunwch, gallwch gysylltu â ni gyda'ch manylion fel y gallwch dderbyn gwybodaeth am y cyrsiau cyn gynted ag y mae ar gael.

 

GCSE Revision Courses

Our GCSE revision courses are held throughout the year in North West Wales.

 

At the moment we offer courses in Mathematics and Science.

 

If you wish, you can contact us with your details so that you can receive information about the courses as soon as they are available.

 

 

 

Gwersi Unigol

Rydym yn cynnig gwersi personol ar-lein neu yn eich cartref.

 

Gan fod y disgybl yn cael yr amser i gyd iddo/i ei hun, gallwn ganolbwyntio are ei anghenion penodol ac addasu’r gwersi fel y bo’r angen.

 

Rydym yn darparu ar gyfer disgyblion cynradd, uwchradd a’r rhai sydd ag anghenion addysgol arbennig.  

 

Cysylltwch â ni os oes angen mwy o wybodaeth arnoch, neu os ydych eisiau trefnu gwersi.

Individual Tuition

We offer private tuition online orin your own home.

 

As the pupils have the time all to themselves, we can concentrate on their own requirements and customize the lessons as necessary.

 

We cater for primary and secondary pupils and also for those with additional learning needs.

 

Please contact us if you require more information or want to arrange lessons.

Cysylltwch â ni

Os oes gennych unrhyw ymholiad, cysylltwch â ni:

 

075 0202 0606

 

Neu defnyddiwch y ffurflen cyswllt.

 

Contact us

If you have any queries, please contact us:

 

075 0202 0606

 

Or use our contact form.

Get social with us.

Print | Sitemap
© Emyr Parri 2019